Kết nối liên vùng tạo sức bật cho bất động sản Đồng Nai

Ngày tạo: 11/11/2019

Các tuyến giao thông rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đồng Nai và TP HCM tạo lợi thế giúp tỉnh trở thành điểm đến của các khu đô thị nghìn tỷ.

Đây là nội dung...